Natuurproject

Eén hectare landbouwgrond teruggeven aan de natuur.

We besteden een deel van de opbrengst van Sabliss aan het planten van bomen en een bloemenweide op een hectare oude landbouwgrond die we hebben gekocht en terug hebben gegeven aan de natuur. De teller staat op 200 bomen en 6500 m2 bloemenweide. Verder hebben we een poel laten aanleggen waar wilde dieren kunnen drinken. De ambitie is om nog vele tientallen bomen en struiken te planten de komende jaren. We planten soorten die ook voorkomen in de directe omgeving. Onze klanten dragen hier rechtstreeks aan bij. Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs voor een wandeling. BEDANKT VOOR UW BIJDRAGE!!

Wij brengen zelf regelmatig tijd door in de natuur om bij te tanken, te ontspannen en inspiratie op te doen. We zijn erg betrokken bij het behoud ervan. Daarom hebben we besloten zelf actie te ondernemen. De natuur is voor ons een grote inspiratiebron als het gaat om bezield ondernemerschap: bijvoorbeeld de seizoenen en de wederzijdse afhankelijkheden van een ecosysteem zijn ook als metafoor toe te passen op mensen en organisaties.
De natuur is overvloedig en heeft een enorme vitaliteit en veerkracht. Dat is nu precies waar veel mensen en organisaties naar op zoek zijn.

Een reisverslag:

Bij aankoop waren de restanten van de maisteelt nog duidelijk te zien. Op de achtergrond de bomen die de grens markeren van de Kroondomeinen.

De grond is jarenlang intensief gebruikt om mais op te telen. In deze omgeving is zandgrond te vinden. De bovenste laag is door de jarenlange bemesting zwart, maar als je wat dieper graaft kom je zand tegen. Opvallend dat we bijna geen wormen tegenkomen bij het graven. Een teken dat herstel nodig is. Een goede voedingsbodem is het begin van vitale begroeiing. 

Hier zie je duidelijk hoe compact en levenloos de toplaag is geworden.

 

De eerste bomen

 
 

Een sprong reeën neemt alvast een kijkje.

 

Om te kunnen inzaaien moet de grond bewerkt worden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven uit de directe omgeving.

 

Door te ‘schijfeggen’ wordt de bovenste laag vermalen. Onkruid en de oude mais wordt omgezet de aarde rul gemaakt.

 

Vervolgens wordt er natuurlijke kalk gestrooid om tot de juiste zuurgraad te komen voor het bloemenmengsel.

 

Het inzaaien van het mengsel

1
1

Het zaadmengsel

Er zitten 25 soorten planten in. Het zorgt voor een bloei gedurende het hele seizoen en geeft voeding aan insecten, vogels en overige wilde dieren. We hebben gekozen om het land in te laten zaaien met een meerjarig bloemenmengsel, afkomstig van het Veluwe Collectief. Het mengsel is gemaakt met verschillende doelen in natuurbeheer:

  1. voedsel en dekking/broedgelegenheid voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

  2. vermindering uitspoeling van meststoffen in der grondwater.

  3. bloeiende biodiversiteit ter ondersteuning van natuurbeheer.

Een kleine greep uit de soorten: Haver, Phacelia, Rode klaver en Goudsbloem.

 

De poel

De poel is uitgegraven door iemand uit de directe omgeving. Waardoor transport tot een minimum kon worden beperkt. Er is geen zeil of leem in gelegd. De waterstand beweegt dus mee met de grondwaterstand.

 
 
 
1
1
 

Het resultaat in de zomer

 
 
 
1
1

Aan al onze klanten: dank voor de mooie opdrachten en jullie bijdrage!